Menu
Sepet

Mesafeli Satış Sözleşmesi


                    

Mesafeli Satış Sözleşmesi


MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar: Bu Mesafeli Satış Sözleşmesi (bundan sonra ‘Sözleşme’ olarak anılacaktır) Cumhuriyet mh. Özgürlük cd. No:12 Çayırova-Kocaeli adresinde faaliyet gösteren BİÇÖZÜM EV ALETLERİ SATIŞ VE SERVİS HİZM. TİC. A.Ş. (Tel: 0216 428 9090) (e-posta: [email protected]) (İlyasbey VD, 1700317982 MERSIS No: 0170031798200001) (bundan sonra “BiÇözüm” olarak anılacaktır) ile www.bicozum.com web sitesi üzerinden kayıt formunu doldurarak bu Sözleşme’yi elektronik ortamda imzalamış web kullanıcısı gerçek veya tüzel kişi “Üye” arasındadır.

2- Sözleşme’nin Konusu: Sözleşme’nin konusu Üye’ye ait elektrikli ev aletleri (kısaca “Cihaz”) ile ilgili arıza bildirimini ve/veya talebini takiben, arızalı ve/veya bakımı yapılacak Cihazın Üye’nin bildireceği adresten teslim alınması, tamirat ve/veya bakım süresi esnasında Üye’nin talebi olması halinde kullanımı için “Yedek Ürün Hizmeti başlığı altında belirtilen” elektrikli ev aletinin tüm tamir süresi boyunca geçerli olacak kira bedeli karşılığında Üye’ye emaneten bırakılması, bildirilen arızanın giderilerek ve/veya bakım hizmetinin temin edilmesini takiben Cihazın Üye’ye teslimi, emaneten bırakılan Cihazın ise iade alınmasına ilişkin hüküm ve koşulların düzenlenmesidir.

3- Yerinde Bakım/Eğitim: Yerinde eğitim hizmeti, satın alınan Cihazın detaylı kullanımının bilinmemesi ve öğrenilmeye ihtiyaç duyulması halinde kullanıcının bilgilendirilmesi amacıyla verilen bir hizmet olup, Üye dilerse bu hizmeti www.bicozum.com web sitesi üzerinden tercih edebilir.

4- Hizmetin Vergiler Dahil Toplam Fiyatı: Aşağıda belirtilen tamir ve/veya bakım/eğitim bedelleri, Üye tarafından bildirilen arıza ve/veya talep edilen bakım hizmeti işi esas alınarak tahmini olarak hesaplanmıştır. Cihazın BiÇözüm tarafından incelenmesini takiben tespit edilecek tamir ve/veya bakım bedelleri ayrıca fiyatlandırılarak Üye’nin seçtiği uzaktan iletişim araçları ile Üye’ye bildirilecek, bu fiyatın onay süresi de ayrıca belirtilecektir. Üye yine uzaktan iletişim araçları vasıtasıyla bu fiyata nihai şekilde onay verir. Belirtilen süre içinde, Üye tarafından bu fiyat(lar) onaylanmadığı takdirde, işlemlere başlanmaz; tamir ve/veya bakıma konu Cihaz Üye’ye iade edilir. BiÇözüm arıza tamir ve bakım tarifesi, tüm vergiler de dahil olmak üzere, www.bicozum.com web sitesi üzerinde gösterilmektedir.

Ulaştırma Hizmeti Bedeli

Yerinde Bakım/Eğitim Bedeli

Yedek Ürün Kira Bedeli

5- Ödeme: Ödemeler kapıda nakit veya kredi kartı POS cihazından ödeme ile gerçekleştirilir.

6-Teslimat: Cihaz, BiÇözüm’e teslim edildikten ve BiÇözüm tarafından Cihaz açılıp tamir için fiyatlandırma söz konusu ise bu fiyatlandırma Üye tarafından onaylandıktan itibaren en geç 7 gün içinde Cihazın tamir ve/veya bakımı tamamlanarak Üye’ye teslim edilir. Yerinde bakım/eğitim hizmetinin tercih edilmesi halinde Hizmet, Üye’nin bildireceği adreste verilecektir. Bununla birlikte, Cihaz’da ilave maliyete neden olan bir arızanın tespiti halinde bu, fiyatlandırmaya yansıyacağı gibi Cihaz’ın azami tamir süresine de yansıyabilir. Bu halde BiÇözüm, tamir süresinde uzama olacağını Üye’ye bildirir.

7- Üyeliğin Sona Erdirilmesi: BiÇözüm, mevzuatı ihlal teşkil eder herhangi bir fiilin tespiti üzerine her hangi bir gerekçe göstermeden, bildirimsiz ve tazminatsız olarak, ilgili Üye’nin üyeliğini dondurabilir, üyelikten yasaklayabilir. Üyeliğin dondurulması ve ya sona erdirilmesi durumunda BiÇözüm’den herhangi bir ad altında tazminat talebinde bulunulamaz. Üyeliği dondurulan veya üyelikten yasaklanan kullanıcının başka bir kullanıcı hesabı ile üye olması yasaktır.

8- Sözleşmenin Onayı: Üyelik Sözleşmesi’nde belirtilen bilgileri doldurup veya üyelik gerçekleştirmeden işlem yapma seçeneğini tercih ederek işbu Sözleşmede belirtilen şartları onaylayan, gizlilik politikasına uygun davranacağını taahhüt eden Üye’nin üyelik işlemini gerçekleştirebilir ve Sözleşmenin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılır. Üyelik ücretsizdir.

9 – Üye’nin Hak ve Yükümlülükleri
9.1. Üye www.bicozum.com web sitesi üzerinden gerçekleştireceği her türlü işlem ve eylemde işbu Sözleşme koşullarına, yasalara, ahlaka ve adaba, temel ve ticari dürüstlük ilkelerine uyacağını kabul ve taahhüt eder.
9.2. BiÇözüm, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili makamlardan usulüne uygun olarak talep gelmesi halinde Üye’nin kendisinde bulunan bilgilerini ilgili yetkili/resmi makamlarla paylaşabilir.
9.3. Üye, üyelik esnasında veya sipariş verirken kullandığı kullanıcı adı, şifre, ödeme bilgileri ile varsa sair şahsi bilgilerinin doğruluğunu kabul eder. Üye bu bilgilerin doğru olmasından ve 3. şahıslarla paylaşılmasından bizzat kendisi sorumludur.
9.4. Üye, hizmet bedellerini kredi kartı veya nakit ile ödeme yapabilmekte olup, fiyatlandırmanın nihai onayını takiben tüm bedellerin ödemesini tek seferde yapmakla yükümlüdür. Eksik ödeme halinde, işlemlere başlanmaz.

10- Cayma Hakkı: 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat hükümlerince Üye, on dört gün içinde herhangi bir gerekçe göstermeksizin ve cezai şart ödemeksizin cayma hakkına sahiptir. Cayma hakkının kullanıldığına dair bildirimin bu süre içinde BiÇözüm’e yöneltilmiş olması yeterlidir.

Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı takdirde, Üye’nin istekleri veya açıkça Üye’nin kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan, niteliği itibari ile geri gönderilmeye elverişli olmayan ve çabuk bozulma tehlikesi olan veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan malların teslimine ilişkin sözleşmelerde Üye’nin cayma hakkı yoktur.

Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, Üye’nin onayı ile hizmetin ifasına başlanması durumunda Üye’nin cayma hakkı yoktur.

11- Yedek Ürün Hizmeti: Yedek cihaz, arıza ve/veya bakım esnasında Üye’nin mağdur olmaması için ve Üye’nin talebi halinde sunulan bir hizmettir. Yedek cihaz olarak ürün ile aynı marka ve yakın model cihazlardan birisi uygunluk durumuna göre, teslim tutanağı karşılığında Üye’ye teslim edilir. Yedek cihazda Üye’nin ihmali, kusuru veya kastı ile herhangi bir zarar veya ziyan meydana gelmesi halinde BiÇözüm bu nedenle uğradığı tüm müspet ve menfi zararları Üye tarafından tazmin edilecektir.

12- Sözleşme Değişiklikleri: BiÇözüm, işbu Sözleşmeyi tek taraflı olarak uygun göreceği bir zamanda değiştirebilir. Bu değişiklik www.bicozum.com web sitesinden bildirilecektir.

13- Mücbir Sebepler: Mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, BiÇözüm işbu Sözleşme ile belirlenen edimlerinden herhangi birini geç veya eksik ifa etme veya gerçekleştiremezse, Üye her ne nam altında olursa olsun tazminat, ücret ve sair ödeme talep edilemeyecektir. Mücbir sebep, doğal afet, isyan, savaş, grev, halk ayaklanması, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi ve kötü hava koşulları da dâhil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla ilgili tarafın makul kontrolü haricinde gerçekleşen olaylar olarak yorumlanacaktır.

14- Yetkili Mahkeme: İşbu Sözleşmenin ifasından doğabilecek ihtilafların halli için İstanbul (Kartal) Mahkemeleri ile İcra Daireleri yetkilidir. ÜYE işbu Sözleşmeden doğabilecek ihtilaflarda www.bicozum.com web sitesi içeriği ve veri tabanında üye ve/veya mal ve/veya hizmet ile ilgili olarak tutulan her türlü bilgi, yazışma, kayıt, mikrofiş de dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın ayrıca BiÇözüm’ün ticari, defter, kayıt ve belgelerinin tek, münhasır, kesin bağlayıcı delil teşkil edeceğini kabul ve taahhüt eder.

Üye Bilgileri

Ad Soyad

Adres

Tel.

E-Posta

Satıcı Bilgileri

Ünvan

BİÇÖZÜM EV ALETLERİ SATIŞ VE SERVİS HİZM. TİC. A.Ş..

Adres

Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı No:54/5 Full Plaza Ümraniye / İstanbul

Tel.

+90 (850) 255 55 45  / +90 (216) 428 9090

E-Posta

[email protected]